Tag "Pocket Army"

Pocket Army: Kéo co kiểu mới

4.2 out of 5 Rating: 4.2 out of 5 stars

Dù có phong cách chơi đơn giản, Pocket Army vẫn hấp dẫn với luật chơi dân gian “tug-of-war”, tức trò chơi kéo co như ta thường gọi.

Read More