Tag "Skullgirls"

Skullgirls cho phép đối kháng “xuyên nền tảng”

Skullgirls góp mặt trong số lượng game ít ỏi mà người chơi không thấy ức chế khi đơn độc sở hữu PS4 giữa đám bạn. Trên trang Twitter cá nhân, Jonathan Kim ở vị trí senior animator của Skullgirls đã

Read More