Bàn Phím Tiếng Hàn Online - Korean Keyboard - 한국어 키보드

Bấm vào khung text rồi luyện gõ Tiếng Hàn Online từ bàn phím máy tính hoặc nhấp vào bàn phím trên màn hình… Xong!

Mẹo: Kéo góc bên phải của khung soạn thảo để mở rộng kích thước khung, Sử dụng nút các chức năng nhanh Sao chép, xóa, dịch... Lưu ý tắt unikey, bộ gõ tiếng việt trước khi sử dụng


Send Email Tweet Google Search Google Translate

This Korean Keyboard - Bàn phím tiếng Hàn Online, Bàn phím tiếng Hàn ảo Online cho phép bạn dễ dàng nhập tiếng Hàn trực tuyến mà không cần cài đặt Bàn phím tiếng Hàn . Bạn có thể sử dụng bàn phím máy tính hoặc chuột để gõ các chữ cái tiếng Hàn bằng bàn phím trực tuyến này.

Nhấn Esc trên bố cục bàn phím tiếng Hàn sẽ chuyển đổi đầu vào chuột giữa bàn phím QWERTY ảo và bàn phím ảo Hàn Quốc. Phím này cũng sẽ bật / tắt chuyển đổi đầu vào bàn phím của bạn. Nhấn Esc trên bàn phím của bạn có cùng chức năng.

Để gõ 건반 nhấn . Các jamos được tự động kết hợp với nhau để tạo thành các chữ cái Hangeul. NhấnShift cho phần còn lại ㅃ, ㅉ, ㄸ, ㄲ, ㅆ, ㅒ, và ㅖ còn l.

Đối với điện thoại di động và máy tính bảng, chạm và giữ bên trong vùng văn bản để sao chép văn bản. Sau đó, bạn có thể dán văn bản vào bất kỳ ứng dụng nào, chẳng hạn như Facebook, Twitter, email hoặc ứng dụng tìm kiếm.

Bàn phím tiếng Nhật online Bàn phím tiếng Hàn online
This site uses cookies and other tracking technologies to assist with your ability to provide feedback, analyze your use of our products and services, and provide content from third parties. Cookie Policy
Close