Archive

Call of Duty 2014 sẽ do hãng game mới đảm nhiệm

Call of Duty 2014 sẽ giống Modern Warfare, Black Ops hay sẽ đi theo hướng hoàn toàn mới, như viễn tưởng hoặc quay về đề tài thế chiến?

Read More

World Cyber Games dừng hoạt động

World Cyber Games là sự kiện về eSports quy mô lớn truyền thống nhất trên thế giới. Ngay đối với cộng đồng game thủ Việt Nam giai đoạn 2003-2008 cũng là thời kỳ vàng son khi quy mô và chất

Read More